วัดสีแดงบนภูเขาไฟ วัดเขาอังคาร จ.บุรีรัมย์

บนภูเขาไฟที่ดับสนิทมานานนับแสนปีอีกลูกของบุรีรัมย์ เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของวัดเขาอังคาร หนึ่งในวัดซึ่งมีโบราณวัตถุน่าเที่ยวชม และสิ่งปลูกสร้างมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเสน่ห์ของตัวเอง

สันนิษฐานว่าโบราณสถานเดิมของวัดเขาอังคารคงสร้างขึ้นไล่เลี่ยกับปราสาทพนมรุ้ง ก่อนผ่านมาถึงยุคปัจจุบันจะมีการจัดตั้งวัดเขาอังคาร และสร้างอาคารต่างๆ ทับเศษซากปรักหักพังของเดิม มีโบราณวัตถุสำคัญคือใบเสมาแกะสลักจากหินภูเขาไฟหรือหินบะซอลท์เป็นรูปคน ดอกบัว สถูป ศิลปะทวารวดี อายุนับพันปี พบได้เพียงที่นี่แห่งเดียวในประเทศ

สำหรับชื่อเขาอังคารก็มีที่มาน่าสนใจเช่นกัน เพราะตำนานเล่าว่าหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ได้มีการอัญเชิญพระอังคารธาตุ (ขี้เถ้า) ของพระพุทธองค์ มาประดิษฐานไว้บนภูเขาลูกนี้นั่นเอง

ที่ตั้ง : บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์