สีสันแก้วกระจก วัดมณีจันทร์ จ.บุรีรัมย์

แม้เป็นเพียงวัดเล็กๆ ในอำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์ แต่กลับมีสิ่งน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวโดยมากยังไม่รู้ หากใครเคยลองเยี่ยมชมคงต้องร้องว้าวกับโบสถ์มหาอุตม์ซึ่งผนังด้านนอกบรรจงสร้างสรรค์ความสวยงามด้วยศิลปะกระจกสี

ศิลปะกระจกสีรอบด้านของพระอุโบสถเกิดขึ้นหลังการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ด้วยฝีมือของอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความโดดเด่นให้วัดเก่าแก่แห่งนี้อย่างมาก

ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นเรื่องราวพระมาลัย พระอรหันต์ในวรรณคดีพุทธศาสนาซึ่งชาวอีสานเคารพศรัทธา ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น ความเชื่อ วัฒนธรรมต่างๆ ขณะที่ด้านหลังเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งทุกภาพโดยรอบมีความสวยงามอย่างมาก

ที่ตั้ง : บ้านมะเฟือง ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์