ศรัทธาแห่งเชียงคาน วัดศรีคุณเมือง จ.เลย

วัดสำคัญในตัวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมืองเล็กๆ ริมน้ำโขงซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และเมื่อมาเที่ยวเชียงคานทั้งทีก็ควรแวะไหว้พระ ชมศิลปะสวยๆ ที่วัดศรีคุณเมืองด้วย

ศิลปะที่วัดศรีคุณเมืองเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาและล้างช้าง โดยเฉพาะพระอุโบสถซึ่งเก่าแก่งดงาม พระประธานด้านในเป็นพระพุทธปางนาคปรก มีความแตกต่างจากทั่วไปคือนาคปรกมีทั้งหมด 9 เศียร (ปกติจะสร้าง 7 เศียร) ชาวเชียงคานให้ความเคารพศรัทธามาก

นอกจากจะเป็นวัดน่าเที่ยว วัดศรีคุณเมืองยังเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีทางศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะพิธีผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี มีขึ้นใกล้กับวันออกพรรษา

ที่ตั้ง : ถนนศรีเชียงคาน ซอย 7 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย