ชวนเที่ยวงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

จังหวัดยโสธร ขอเชิญเที่ยวงาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2562

ภายในงานพบกัล ปราสาทรวงข้าวที่วิจิตรงดงาม ชมขบวนรำเซิ้งสู่ขวัญข้าว ของพี่น้องชาวกุดชุม ชมผลิตภัณฑ์ของดี ข้าวอินทรีย์มากถึง 300 สายพันธุ์ การแข่งขันตีข้าว แข่งสนูว่าว แข่งขันตำข้าวแบบโบราณ ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องแบบอลังการ การแสดงพื้นบ้าน การเดี่ยวพิณ โหวต งานพาแลง และพิธีสู่ขวัญข้าว ร่วมชม ชิม ช็อป แชะ ที่งานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ณ ลานที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำหรับอำเภอกุดชุม มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาโส่ตั้งแต่ปี 2526 มีวัตถุประสงค์ในการมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการทำนา เรื่องสมุนไพรดูแลรักษาสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมีทำนา โดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยสีข้าวจำหน่ายและหาตลาดเอง และเมื่อกลุ่มดำเนินกิจกรรมเป็นรูปประธรรมที่ชัดเจนแล้ว จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชนและภาครัฐ การทำเกษตรอินทรีย์ของอำเภอกุดชุมเกิดจากการริเริ่มและการรวมกลุ่มของเกษตรกรมีการขยายผลไปสู่พื้นที่ของตำบลอื่นๆปัจจุบันอำเภอกุดชุมมีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 9,788 ไร่ และมีพื้นที่เป็นระยะปรับเปลี่ยนรวมถึงพื้นที่เกษตรปลอดสารอีกนับหมื่นไร่