เทศกาลขนมจีนประโดกโคราช ครั้งที่ 11 จ.นครราชสีมา วันที่ 13-17 ก.พ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหมื่นไวย  ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 11  ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2562 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เทศกาลขนมจีนประโดกโคราช ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์หลักการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมขนมจีนบ้านประโดก , การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และของจังหวัดนครราชสีมา และอีกสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของขนมจีน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของพวกเรา ในเรื่องของการจัดงานเทศการขนมจีนโดยพ่อแม่พี่น้องตำบลหมื่นไวยเป็นเจ้าภาพร่วมกัน และยินดีต้อนรับผู้ที่มาท่องเที่ยวดูงานที่ตำบลหมื่นไวย และรับประทานขนมจีน เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเรามีสิ่งดีๆ มีสิ่งมหัศจรรย์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชม

กิจกรรมภายในงาน อาทิ ประกวดซุ้มขนมจีน และวิถีชุมชน , การออกร้านขนมจีนภายในตำบลหมื่นไวย , การออกร้านสินค้า OTOP ของดีจังหวัดนครราชสีมา , นิทรรศการขนมจีน , กิจกรรมการแข่งขันหาบขนมจีนลีลา , การแสดงวิถีชีวิตการทำขนมจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน , การรำขนมจีน , แข่งขันการนวดแป้งลีลา , การจับเส้นขนมจีนลีลา , การแข่งขันทำน้ำยาปลา , น้ำยาป่า , น้ำยาแกงไก่ , น้ำยาแกงเขียวหวานไก่ และน้ำยาหวาน เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ : ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3030, 0 4421 3666