เที่ยวงานเทศกาลบูชาพระธาตุพนม 2562 จ.นครพนม วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562

จังหวัดนครพนม จัดงานเทศกาลพระธาตุพนมเป็นประจำทุกปี ในช่วง ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3  รวม 9 วัน 9 คืน ของทุกๆ ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ งานนมัสการพระธาตุพนมตรงจะกับวันที่ 12 ถึง 20 กุมภาพันธ์  2562 กิจกรรมในตอนเช้า เทศกาลนี้เริ่มต้นด้วย

– พิธีการทางศาสนาพุทธ ที่จะเป็นการนำพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำแม่โขงไปยังวัดพระธาตุพนม

– ร่วมขบวนแห่อันเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขง

– พิธีถวายข้าวพืชภาค

– สรงน้ำพระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล

– พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ

– การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (OTOP)

นอกจากนั้น ยังมีพิธีนมัสการพระเจดีย์พระธาตุพนม การแสดงศิลปะการฟ้อนรำแบบดั้งเดิม เพื่อสักการะบูชาพระเจดีย์ มีการออกร้านแสดงสินค้าท้องถิ่น การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงมหรสพระหว่างวัน และตอนกลางคืนด้วย

พระธาตุพนม ถือกันว่า เป็นพระธาตุประจำของผู้เกิดในปีนักษัตร ปีวอก และเป็น พระธาตุประจำวันเกิด ของคนเกิดวันอาทิตย์ อีกด้วย

ช่วงเวลาจัดงาน: 12-20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน: ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม