ศรัทธาหลวงปู่เหรียญแห่งวัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย

วัดสำคัญอีกแห่งของหนองคายและอีสานเหนือ หากใครได้มาเห็นความสวยงามของพระสุธรรมเจดีย์ที่นี่แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่า ชาวอีสานให้ความเคารพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ พระภิกษุด้านวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้มากมายขนาดไหน

พระสุธรรมเจดีย์องค์สีขาวยอดสีทองอร่ามแห่งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมถวายแด่หลวงปู่เหรียญ แม้ปัจจุบันหลวงปู่เหรียญจะมรณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ทว่ายังมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาเยือนวัดแห่งนี้สม่ำเสมอ

ในวัดยังร่มรื่นกว้างขวาง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมอันสงบร่มรื่นปราศจากสิ่งรบกวนจิตใจอีกด้วย

ที่ตั้ง : ริมทางหลวงสาย 211 (ถ.ศรีเชียงใหม่-สังคม) ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย