เที่ยวงาน “เทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 11” วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562

จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลหมื่นไวย

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลขนมจีนประโดก ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดก ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

“บ้านประโดก” เป็นชื่อของหมู่บ้านตั้งอยู่ในตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะภูมิประเทศ   ตั้งอยู่บนเนินสูงคล้ายเกาะมีน้ำล้อมรอบ โอบล้อมด้วยทุ่งนา เป็นถิ่นที่ตั้งอยู่เดิมของชนชาวภาคอีสาน ชื่อบ้านตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “บ้านป่าโดน” คำว่าป่าโดน ใช้เรียกบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นกระโดนโคก กระโดนทุ่ง และกระโดนหิน หรือภาษากลางเรียกต้นกระโดนทุ่งว่า “ต้นจิก” ต่อมาก็เพี้ยนชื่อมาเป็น “บ้านป่าโดก”

และเพี้ยนมาเป็น “บ้านประโดก” มาถึงปัจจุบัน ชาวบ้านประโดกนั้นมีรากเหง้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้ภาษาโคราช ติดต่อสื่อสาร ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำอาหารประจำท้องถิ่นมาจากบรรพบุรุษ คือขนมจีนประโดก มีเอกลักษณ์โดดเด่น การผลิตแต่ละขั้นตอนมีความประณีตพิถีพิถันสามารถครองใจนักชิมจากทั่วสารทิศ ทำให้ขนมจีนบ้านประโดก เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป สร้างชื่อเสียงแก่เมืองโคราช

นอกจากนี้  ยังมีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาผลิตขนมจีนอบแห้ง พร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูป จัดบรรจุในแพ็กเกจส่งไปขายต่างประเทศ เป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศสมาชิกสังคมอาเซียน

งานมหกรรมเทศกาลขนมจีนประโดกในปีนี้ มีวัตถุประสงค์หลักการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมขนมจีนบ้านประโดก การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และของจังหวัดนครราชสีมา และอีกสิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของขนมจีน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ ซึ่งจะได้พบกับตำนานการทำเส้นขนมจีนโดยคุณยายทับ กัวหมื่นไวย อายุ 102 ปี ผู้บุกเบิกขนมจีนและปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาทำขนมจีน

ถือเป็นตำนานส่วนหนึ่งของขนมจีน ที่ได้ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ไม่ทราบความเป็นมา จากนั้นก็มีชาวบ้านทำขนมจีนเมื่อก่อน 100- 200 ครัวเรือน และได้ต่อยอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบัน จนขณะนี้มีการจำหน่ายในจังหวัดนครราชสีมา ทั่วประเทศและต่างประเทศ

โดยจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นสินค้า OTOPสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องตลาดประชารัฐในพื้นบ้านท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมถนนคนเดิน มีการแสดงวิถีชีวิตการทำขนมจีน นำเสนอเมนูขนมจีนหลากหลายรูปแบบไม่ซ้ำกัน การออกร้านสินค้าโอทอป การออกร้านจำหน่ายขนมจีน ชมการแข่งขันจับเส้นขนมจีน การแข่งขันทำน้ำยาปลา การแข่งขันนวดแป้งลีลา การแข่งขันตำซั่ว ประกวดจัดหาบขนมจีนลีลา และการแสดงรำขนมจีนจากกลุ่มสตรีแม่บ้านนางงามขนมจีน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังมากมาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และส่งเสริมวิถีชุมชนชาวบ้านหมื่นไวยสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ในการทำขนมจีน น้ำยาขนมจีนประโดกแบบดั้งเดิมโบราณ อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นงานประจำปีของท้องถิ่นที่มีคนรู้จักไปทั่วสารทิศ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนประโดก โคราช และน้ำยาขนมจีนให้เป็นอาหารประจำจังหวัด     นำสู่สากล ครัวไทย สู่ครัวโลก ให้เป็นอาหารขึ้นชื่อต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย โทร. 0 4429 3006,   0 4492 3570