เที่ยวงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง” อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 

กาฬสินธุ์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีประเพณีท้องถิ่นที่ชาวกาฬสินธุ์ยังยึดถือ และปฏิบัติตามสืบทอดมาจนทุกวันนี้ เรียกว่า ฮีตสิบสอง คำว่า “ฮีต” หมายถึง จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนฮีตที่ถือปฏิบัติกันอยู่ 12 อย่าง ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “บุญ” เป็นวิถีชีวิตของชาวกาฬสินธุ์ และชาวอีสานโดยทั่วไป

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง” ณ ลานพระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562  พร้อมร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู ถวายตุงเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ทุง หรือ ตุง ที่ชาวบ้านต่างร่วมมือร่วมใจประดิษฐ์ขึ้นเป็นลวดลายสีสันต่างๆ นี้ ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล อานิสงค์ของการถวายตุง เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากวิบากกรรม และเป็นทางให้ขึ้นสู่สวรรค์ คนอีสานโบราณจึงนิยมทำตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสบุญประเพณีที่เกี่ยวเนื่องในทางพุทธศาสนา ชาวอำเภอกมลาไสยนิยมทำตุง 2 แบบ คือ ตุงผ้า กับ ตุงใย ซึ่งทำมาจากด้าย ที่นำมาประดิษฐ์ลวดลายอย่างสวยงาม และทุกหมู่บ้านจะพร้อมใจกัน ทานตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา และจะปักตุงต่อเนื่องจนถึงวันสรงน้ำพระธาตุยาคู ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

สำหรับโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ที่บ้านเสมา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย เป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทวาราวดี มีอายุราวศตวรรษที่ 12-16 หรือประมาณ 1,400 ปีมาแล้ว เป็นต้นกำเนิดของตำนานความรักที่ไม่สมหวัง ระหว่างพระนางฟ้าหยาดแห่งเมืองฟ้าแดดสงยาง และพญาจันทราชแห่งเมืองเชียงโสม จนนำมาซึ่งสงครามระหว่างสองเมือง และโศกนาฏกรรมแห่งความรักของคนทั้งสอง ปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยของเมืองโบราณกระจัดกระจายทั่วไป โดยมีโบราณสถานสำคัญคือ พระธาตุยาคู เจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์