แต่งงานวิถีไทย เก๋ไก๋ริมโขง “ตาม ฮอย ฮัก” รักกันที่ผาแต้ม อุบลราชธานี 14 กุมภาพันธ์ 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ขอเชิญคู่รักเข้าร่วมงานแต่งงานวิถีไทย เก๋ไก๋ริมโขง  ตาม ฮอย ฮัก รักกันที่ผาแต้ม

เพื่อให้คู่รักที่สนใจมาจดทะเบียนสมรสก่อนใครในสยาม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมจดทะเบียนสมรสก่อนใครในสยาม และสัมผัสแสงพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 091 834 5873