เชิญร่วมงานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน 23  มีนาคม 2562 ณ วัดปทุม​วนาราม

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ เชิญร่วมงานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์​ใหญ่​มั่น​ ภูริ​ทัตตมหาเถระ

และร่วมพิธีแห่ต้นดอกไม้ จาก อำเภอนาแห้ว จ.เลยและฮางฮดรดน้ำ จากจ.อุบลราชธานี สืบสานฮีตเดือน 5

วันที่ 23  มีนาคม 2562 ณ วัดปทุม​วนาราม เขตปทุมวัน​ กรุงเทพฯ​