การแสดง แสง สี เสียง รำลึกพระวีรกรรม​พลตรีพระเจ้าวรวงศ์​เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ​ประสงค์​ อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง รำลึกพระวีรกรรม​พลตรีพระเจ้าวรวงศ์​เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ​ประสงค์​ และเที่ยวชมตลาดโบราณ และร่วมรำวงย้อนยุค 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 ณ มณฑลลาวกาว มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี