ม่วนกุ๊บ…สงกรานต์อีสานหนองคาย 2562 (Nongkhai Songkran Festival & Fun 2019) 

ททท.สำนักงานอุดรธานีดำเนิน การจัดกิจกรรมม่วนกุ๊บ…สงกรานต์อีสานหนองคาย 2562 (Nongkhai Songkran Festival & Fun 2019) 

สถานที่จัดงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนอง คาย (หลังเดิม) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ าร่วมงาน (เข้าชมฟรี) ในวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 20.30 น. โดยร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองค าย จัดกิจกรรมโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

​1.นมัสการสิ่งศักดิ์เสริมมงคล ชีวิตและสรงน้ำพระ๙ ส. (สิริมงคล)

​2.กิจกรรมแต่งกายย้อนยุคใน ชุดอัญญาเมืองหนองคาย บรรยากาศ 2 ล้าน 2 เวียง และกิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค

​3. ​กิจกรรมสาธิตศิลปะหัตถกรรม

4. กิจกรรมจำลองตลาดย้อนยุคจำห น่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือ งในรูปแบบอาหารที่นิยมรับปร ะทานในช่วงหน้าร้อนและการแส ดงทางวัฒนนธรรมของหนองคายแล ะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดงกับประเทศสาธารณรัฐเ กาหลีใต้

​​5. ​กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

​​6.กิจกรรมสอยดาวการกุศล

7. กิจกรรมม่วนกุ๊บออนไลน์ผ่าน การโพสต์ภาพถ่าย/ วิดีโอ ที่เข้ากิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกที่ TatUdon โดยต้องกด Like และโพสต์ภาพถ่าย/ วิดีโอ และ Tag มาที่ Facebook TatUdon เพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับกทม.-อุดรธานี) โดยผู้จัดจะพิจารณาจากทีมที ่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่มี จำนวนยอด Share สูงสุด ในจำนวน content ทั้งหมด​

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ :

ททท.สำนักงานอุดรธานี (รับผิดชอบพื้นที่การตลาดท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ)

โทรศัพท์ 0 4232 5406-7