เชิญเที่ยวงานประเพณี แห่ต้นดอกไม้สงกรานต์ อ.นาแห้ว จ.เลย 14 เมษายน 2562 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย 

จ.เลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวงาน “งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว” จังหวัดเลย วันที่ 14 เมษายน 2562 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว 

งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนี้ จัดขึ้นที่วัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา โดยจะมีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งจะเริ่มต้นแห่กันตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน ติดต่อกัน ในเวลา 19.00-21.00 น. และจากนั้นจะแห่ต้นดอกไม้อีกในทุกๆ คืนวันพระตลอดเดือนเมษายน 

โดยมีความเชื่อว่าเป็นศิริมงคล ที่ได้นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย ทำให้อยู่ดีมีสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล บ้านเมืองร่มเย็น ปราศจากโรคภัย วัว ควาย สัตว์เลี้ยงขยายคอดออกผลสมบูรณ์ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย การแห่ต้นดอกไม้การแห่ต้นดอกไม้มีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชื่อว่าการทำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง ต้นดอกไม้ของตำบลแสงภา จะมีลักษณะเด่นกว่าทุกวัดคือมีขนาดใหญ่และสูง มีความกว้าง3 เมตร สูง 15 เมตร โดยต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว ชาวบ้านผู้ชายจะตัดไม้ไผ่มาผูกเป็นโครง อุปกรณ์ที่ใช้ยึดจะมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ไม่มีการใช้ลวด หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ธรรมชาติ

ส่วนผู้หญิงจะทำหน้าที่จัดหาดอกไม้จากต้นไม้ในหมู่บ้านมามัดรวมเป็นช่อๆ เพื่อการตกแต่ง ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และความสามัคคีของชาวชุมชนอย่างยิ่ง

จะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน ติดต่อกัน จะมีการแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนในวันพระตลอดเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงเวลา 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม โดยแห่รอบพระอุโบสถสามรอบ รอบที่1บูชาพระพุทธ รอบที่2 บูชาพระธรรม และรอบที่3บูชาพระสงฆ์

การแห่ผู้หามต้นดอกไม้ต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นไม้หมุนซ้าย ขวา ตามจังหวะเสียงกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลงจะได้เห็นภาพที่สวยงามของแสงเทียนภายในต้นดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาไปกับลีลาการโยกนั้นด้วย

ประเพณีแห่ดอกไม้ จะแห่ต้นดอกไม้ที่วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านหัวนา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับชุมชนหมู่บ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอายุ 400 กว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านได้สร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้น เป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร ที่ประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคน ประทับขัดสมาธิราบ นับเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีค่ายิ่งแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยประเพณีแห่ต้นดอกไม้จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานของชาวบ้าน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ และความสวยงามของแสงเทียนที่ประดับอยู่ในต้นดอกไม้ โดยจะมีต้นดอกไม้สำหรับเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น จนไปถึงผู้ใหญ่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการแห่ต้นดอกไม้ของชาวหมู่บ้านให้คงอยู่สืบไป

ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวเชิญเที่ยวงานแห่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในประเทศ เลือกวันเวลาที่เหมาะสม พร้อมเตรียมสัมภาระ อาหาร พร้อมที่หลับที่นอน เนื่องจากอำเภอนาแห้ว เป็นเมืองสงบ ไม่ค่อยมีกิจกรรมด้านสันทนาการมากนัก ผู้อยู่อย่างสมถะ ตกค่ำก็นอน ไม่นอนดึก เนื่องจากออกไปไร่ไปนาไปสวนแต่เช้ามืด นอกจากงานแห่ต้นดอกไม้ที่แสงภาแล้ว อ.นาแห้ว ยังได้จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์สองฝั่งแม่น้ำเหือง ไทย-สปป.ลาว ขึ้นในช่วงเดียวกันนี้ คือสงกรานต์ไทย-ลาว ณ ลานกลางหมู่บ้านเหมืองแพร่จุดผ่านแดนชั่วคราวเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จะมีประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำเหืองข้ามไป-มา ร่วมงานประเพณี ร่วมกิจกรรม ดนตรี สนุกสานรื่นเริง รดน้ำ และเล่นสาดน้ำนับพันคนมีสถานที่พัก และร้านอาหารมีไม่มากนัก

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โทรศัพท์ :0-4207-7479 , 0-4207-9434 หรือ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว โทรศัพท์ 0-4289-7041