ททท. ขอเชิญทุกท่านร่วม “งานประเพณีบายศรีบุญเดือน 6 สักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562”

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม “งานประเพณีบายศรีบุญเดือน 6 สักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 ” ในระหว่างวันที่ 13 –21 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.10 น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล โดยมีพิธีบายศรีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล จากนั้นในเวลาประมาณ 16.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล พบกับการรำสักการะเจ้าพ่อพญาแล จากคนชัยภูมิ รวมจำนวนกว่า 30,000 คน เพื่อรำลึกพระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองชัยภูมิ

ถือเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและสร้างคุณูปการมากมาย และเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนร่วมใจกันแต่งกายในชุดพื้นเมืองชัยภูมิ โดยผู้หญิง สวมเสื้อสีชมพูบานเย็น พาดผ้าสไบสีขาวผ้าสิ้นไม่จำกัดลวดลาย ส่วนผู้ชาย เสื้อเสีขาวหรือสีนวล แขนยาว คอพระราชทาน นุ่งโสร่งและคาดผ้าขาวม้า และที่พลาดไม่ได้กับขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแล และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ (เริ่มจากหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่ไปรอบตัวเมืองชัยภูมิ ถึง บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแล)

อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง 9 วัน 9 คืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 1657

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว (อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 0 4481 1376

และศาลเจ้าพ่อพญาแล โทรศัพท์ 0 4483 5030

นางรุ่งทิพย์  บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า หากเปรียบกับงานประจำปีงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลแห่งพลังความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ

อีกทั้งในความเป็นจังหวัดชัยภูมิ ทุกการรับรู้ในพื้นที่ความเป็นป่าไม้ อันอุดมสมบูรณ์เส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามในช่วงฤดูฝนกับทุ่งดอกกระเจียว สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อม ถือเป็นดินแดนแห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์และการเรียนรู้ นี่คืองานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ งานประเพณีบายศรีบุญเดือน 6 สักการะเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 อันจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิ เที่ยวได้ทุกฤดู