วิสาขบูชาปุณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชาปุณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2562  ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู โดยน้ำสรงพระราชทานฯ  ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู ในวันวิสาขบูชา 18 พฤษภาคม 2562

ชมทะเลธงจาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,603 คน

ขบวนแห่บูชาพระธาตุที่ยิ่งใหญ่จากทุกอำเภอ การรำบูชาพระธาตุ

การแสดงแสงสี เสียง Mini Light And Sound เรื่องรอยทวาอารยะ วิสาขปุณมี

ตลาดนัดโบราณย้อนยุค นิทรรศการเฮือนโบราณ ของดีจากทุกอำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์