ททท. ชวนเที่ยวสุรินทร์ อิ่มบุญ สุขใจ “ประเพณีบวชนาคช้าง” หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2562

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงาน “ประเพณีบวชนาคช้างประจำปี 2562”ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สุรินทร์ มีกิจกรรม ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีโกนผมนาค พิธีทำขวัญนาคหมู่ที่ วัดแจ้งสว่าง

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ชมขบวนแห่นาคด้วยช้างอันยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปู่ตา ณ วังทะลุ บริเวณที่ลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแจ้งสว่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

• ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 – 8 โทรสาร.0 44 51 8530 e-mail : tatsurin@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/surin

• สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร.0 44 51 1975 หรือทางเว็บไซต์ www.surinpao.org

• ศูนย์คชศึกษา โทร. 0 44 14 5050