มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยที่นี่จัดว่าเป็นศาสนสถานที่รวมเทพเจ้า 3 นิกายของลัทธิเต๋า และพุทธศาสนา นิกายมหายาน ไว้ด้วยกันแห่งเดียวในโลก นั่นคือ เทพซุ่นเอี๊ยงโจวซือ นิกายเม้ง เทพจี้กง นิกายเต็กก่า และเทพฮ่อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว นิกายพ้ง เมื่อเข้ามาภายในแล้วจะได้สัมผัสถึงความงดงาม สีสันสดใส และความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมสไตล์จีนที่สร้างอย่างปราณีตด้วยแรงศรัทธาและนิมิตรของพระอาจารย์วิชัย ชูชัยเจริญ

ไม่ว่าจะเป็นที่วิหารหมื่นเซียน ที่รวบรวมรูปปั้นทวยเทพตามความเชื่อของชาวจีนมาประดิษฐานในที่เดียว รวมไปถึงอุทยานเซียนด้านนอกที่จัดเส้นทางเดินผ่านแมกไม้และลำธาร ให้ความรู้สึกราวกับเดินอยู่ในสวนสวรรค์ ประดิษฐานรูปปั้นสีทองขนาดใหญ่ยักษ์ของทั้งองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รวมไปถึงเทพซุ่นเอี๊ยงโจวซือ เทพจี้กง และเทพฮ่อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ที่ประดิษฐานเป็นแลนด์มาร์ค ตรงใจกลางอุทยานแห่งนี้

ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 063 369 2662