วัดสองคอน โบสถ์คริสต์สวยแปลกตา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

วัดสองคอน โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รูปลักษณ์สวยแปลกตาไปจากโบสถ์คริสต์ทั่วไป โดยมีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี

สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงคริสตศาสนิกชน 7 คนที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในป่าใกล้วัดสองคอนจากคำสั่งของทางการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ชาวบ้านเลิกนับถือคริสต์ ต่อมาได้รับการแต่งตั้งจากพระสันตปาปาให้เป็น บุญราศีมรณสักขีทั้ง 7

โดยวัดสองคอนจะจัดพิธีเฉลิมฉลองรำลึก การสถาปนาแต่งตั้งบุญราศี ในวันที่ 22 ตุลาคมของทุกปีด้วย ภายในโบสถ์มีทั้งโถงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และโลงแก้วบรรจุร่างจำลองของบุญราศีมรณสักขีทั้ง 7 ให้ชาวคริสต์ได้สักการะ

นอกจากนี้ฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์ ยังสามารถเดินไปเคารพหลุมศพของบุญราศีมรณสักขีบริเวณป่าศักดิ์สิทธิ์ หรือจุดที่ทั้ง 7 คนถูกยิงเสียชีวิตได้ด้วย

ที่ตั้ง : ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-17:00 น. ทุกวัน พิธีบูชามิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07:00 น.

โทร. : 042 643 522