นมัสการองค์พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุพนม หนึ่งในโบราณสถาน และพุทธศาสนสถานที่ทรงคุณค่าของไทย

โดยตามตำนานกล่าวว่าสร้างโดย พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่างๆ ราวปี พ.ศ. 1200-1400 เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งของมีค่ามากมาย จนได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารมาตั้งแต่ พ.ศ. 2485

ส่วนองค์พระธาตุที่เห็นในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังการถล่มลงมาทั้งองค์ในปี พ.ศ. 2518 โดยยึดรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐสวยงาม มีความสูง 53.60 เมตร ส่วนบนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม

โดยในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 จะมีการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้พระธาตุพนม ยังเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกด้วย

ที่ตั้ง : ถ.ชยางกูร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 042 540 150