พระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

มานครพนมต้องหาโอกาสมาสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันกันสักครั้ง

พระธาตุเรณู โดดเด่นน่าชมด้วยสีชมพูพาสเทลที่ทาลงบนลวดลายปูนปั้นที่สวยงามขององค์พระธาตุอย่างตั้งใจ องค์พระธาตุสร้างในปี พ.ศ.2461 โดยจำลองแบบมาจากสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยมีความสูงที่ 35 เมตร ส่วนภายในองค์พระธาตุบรรจุทั้งพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง ถือเป็นพระธาตุประจำของคนที่เกิดวันจันทร์

เชื่อว่าหากใครมานมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์ ส่วนอุโบสถใกล้กันประดิษฐาน พระองค์แสน ศิลปะแบบลาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมากองค์หนึ่งด้วย

ที่ตั้ง : ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-19:00 น. ทุกวัน

โทร. : 042 251 416