สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกใต้น้ำ 26 ส.ค. – 30 ก.ย 62 ณ เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์ ชวนพบกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกใต้น้ำในงาน “The Beauty of Siamese Fighting Fish” โลกสีสันปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ เชิดชูปลากัดไทย ระหว่าง วันที่ 26 ส.ค. – 30 ก.ย 62 ณ เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ แบบบูรณาการในภาคอีสานใต้ ซึ่งมุ่งเน้น “การเรียนรู้นอกห้องเรียน”  จัดโดยความร่วมมือของกรมประมง, ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมปลากัดแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ โทร. 0 4463 4722-3 หรือโทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย