เที่ยววิถีถิ่นสุรินทร์ ในงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ 25 ก.ย. 62 จ.สุรินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  ขอเชิญร่วมเรียนรู้วิถีไทย วิถีถิ่นสุรินทร์ ในงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

จัดขึ้นในวันที่25 กันยายน 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ในประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของจังหวัดทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 

09.00 น. เป็นต้นไปชมการแสดงนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฏนตา การสาธิตทำขนมพื้นเมืองที่ชาวสุรินทร์นิยมทำเพื่อประกอบการแซนโฏนตา (ณ บริเวณเวทีไผทสราญ) การแข่งขันขูดมะพร้าว

15.30 น. ชมขบวนแห่แซนโฏนตา

16.30 น. พิธีจูนโฏนตาและประกอบพิธีแซนโฏนตา 18.30 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ”

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โ