12 จุดเช็คอินห้ามพลาดหนองบัวลำภู กิน-เที่ยว-ถ่ายแบบชิลล์ๆ สโลวไลฟ์ในวันหยุด

หนองบัวลำภู  อีกหนึ่งจังหวัดUnseen ภาคอีสานที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปชมความงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก การเดินทางเพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ของจังหวัดด้วยมิติใหม่เมืองหนองบัวลำภู “ ธรรมชาติ ธรรม ะและ วัฒนธรรม” เที่ยวใกล้ๆ ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก สองวันหนึ่งคืน ก็ทำให้เราอิน กิน-เที่ยว-ถ่าย กันแบบชิวๆ เหมือนได้มาสโลวไลฟ์กันในวันหยุด

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดในมิติของ “ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม” จำนวน 4 เส้นทาง ได้ใกล้ๆ ไม่ไกลเมืองหนองบัวลำภู

อาหาร อร่อย วัฒนธรรมดีงาม ที่เพื่อนๆสามารถสัมผัสได้ ไม่ว่าเวลาสอง ถึง สามวัน เหมือนได้พักผ่อนมาสโลวไลฟ์นอกเมือง

นอกจากนี้หนองบัวลำภูเราก็โดดเด่นเรื่องวิถีประมงน้ำจืดที่อำเภอโนนสัง ดินแดนสันเขื่อนอุบลรัตน์ หรือชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าหมี่ขิดที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงอย่างที่หลายคนเคยได้ยินชื่อ“แพรพรรณลุ่มภู”

เพื่อเป็นการจารึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เรื่องราวที่พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงกอบกู้เอกราชสยามประเทศ จึงได้สร้างพระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ 

นอกจากจะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแหล่งธรรมชาติอันเป็นสถานที่ดึงดูด บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานหรือโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว จังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้ก็ยังเป็นดินแดนที่ได้มีส่วนหนึ่งในการจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาในการต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องแผ่นดิน

เมื่อปี 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ขอรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ำห้วยน้ำบอง บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู)

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 สำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองฯ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์

เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีกลุ่มแปรรูปปลาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับของฝากเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน หรือมาเที่ยวอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งในรูปปลาสดและการถนอมอาหารอย่างปลาส้ม ปลาร้า เพราะเห็นว่ามีจำนวนมาก น่าผลิตเพื่อนำออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ  เป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง เมื่อเกิดแนวคิดจึงได้ทำการรวมกลุ่มกันผลิตแปรรูปปลาส้มตัวอย่างเป็นรูปธรรม

นั่งเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาคือภูเวียง และภูเก้า-ภูพานคำ โดยทางด้านเหนือของเขื่อนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู

บรรยากาศยามเย็นมีแสงแดดอ่อนสาดส่องไปทั่วผืนน้ำ มองเห็นแพยอหรือที่คนอีสานเรียกว่า “สะดุ้ง” ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นฉากที่สวยงาม  แพแต่ละลำอาจจะดูเงียบๆ เพราะในยามนี้เป็นช่วงที่ห้ามยกยอเนื่องจากเป็นฤดูวางไข่ และเรายังได้เห็นการสาธิตยกยอของคนบ้านท่าลาด

พระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร ที่มีลักษณะงดงามเด่นเป็นพิเศษยิ่งกว่าพระพุทธรูปที่เคยมีมาในอดีต ขนาดความสูง ๒,๖๐๐ เซนติเมตร มีความหมายถึง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถ ชมทัศนียภาพของเมืองหนองบัวลำภูได้จากบริเวณที่ตั้งองค์พระพุทธชยันตีได้อย่างชัดเจน

นาคำไฮ แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2530 เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาคำไฮ อำเภอหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ปีเดียวกัน

ที่นี่ยังคงมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดกันมา หากใครมีโอกาสสามารถมาลองเรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าวได้

มาจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกุดแห่ กิจกรรมมีการผลิตหรือทอผ้าทุกประเภททั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ได้แก่ ผ้าลายมัดหมี่ ผ้าหางกระรอก ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าพื้นเรียบ ฯลฯ

ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้เรื่องราวขั้นตอนการทอผ้าขิดไหม ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสี ไปจนถึงการทอ พร้อมศึกษาลวดลายต่าง ๆ ของผ้าขิด จากชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญ

ร้านเด็ดแห่งเมืองหนองบัวลำภู ส้มตำแซบๆ นัวๆ ต้องมาลองที่นี่ “ส้มตำบุญรอด” นอกจากส้มตำแล้ว ยังมีเมนูอื่นๆมากมายให้ลิ้มลองด้วยนะ

ไก่ย่างหอม นุ่มละมุน ส้มตำที่ชอบมากๆ คือส้มตำไข่เค็มเข้ากันได้เป็นอย่างดี หรือจะเป็นปลาร้าแซบๆ นัวๆ ก็เวิร์ก

เป็นที่จำหน่ายผ้าทอและเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอและการออกแบบ โดยที่นี่จะเน้นการออกแบบที่ทันสมัย สวมใส่แบบแฟชันรันเวย์ไปเลย แต่ยังคงเสน่ห์ของผืนผ้าไทย

โดดเด่นตรงลวดลายการทอที่ละเอียดละออ และมีเรื่องราวอยู่ในผืนผ้า อย่างเช่นผ้าไหม สีครีมทองผืนยาวที่ทอเป็นลวดลายซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำขวัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลปะสมัยขอมและละว้า ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นใบเสมาหินภูเขา มีพระอุโบสถอันเก่าแก่ และยังมีพระพุทธรูปในสถูป คือ “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระธาตุ มีศิลปะคล้ายกับพระธาตุ

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำก่อด้วยอิฐขนาดเดียวกับกำแพงเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ลึกประมาณ 50 เมตร มีน้ำใสสะอาดตลอดปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อ พ.ศ.2106 ถือว่าเป็นบ่อน้ำคู่บ้านคู่เมือง

ขอขอบคุณเรื่องและภาพจากเพจ : Oneเดย์