วัดเขาคีรีวงกต อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

วัดเขาคีรีวงกต หรือวัดป่าภูมะโรง ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูมะโรง ซึ่งเป็นป่าบนภูหินทรายที่มีลักษณะสวยแปลกตา

ไม่ใช่ภูสูงชมวิว แต่โดดเด่นเพราะลักษณะเป็นเหมือนเขาวงกต หินก้อนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่ว มีทางเดินวกวน จนเป็นที่มาของชื่อคีรีวงกต

เคยมีเรื่องเล่าว่าในอดีตมีชาวบ้านหลงอยู่ในเขาวงกตแห่งนี้ถึงสามวัน ต้องจุดคบไฟบอกตำแหน่งให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วย

เพราะเป็นวัดป่าและที่พักสงฆ์ การเที่ยวชมธรรมชาติที่นี่จึงควรทำด้วยความเหมาะสมและเคารพสถานที่

อยู่ที่ ถนนบ้านคำแก้ว-คำเดือย ต.คําเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ