อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซึ่งมีความสำคัญต่อชาวบ้านในพื้นที่เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญหลายตำบล สร้างขึ้นโดยกรมชลประทาน เพื่อเก็บกักน้ำจากลำห้วยสีโท ปัจจุบันอยู่ในความดูแลร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กับวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง

รอบอ่างเก็บน้ำเป็นจุดชมวิว จุดเล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของวนอุทยาน รวมทั้งร้านอาหารให้บริการ หากเป็นช่วงฤดูร้อนจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ ตอนเย็นสามารถมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายได้เช่นเดียวกัน

อยู่ที่ ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เข้าจากถนน ทล.202 ประมาณ 5 กิโลเมตร