วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร

พระอารามหลวงกลางเมืองยโสธร เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุองค์สำคัญที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามากนั่นคือพระธาตุอานนท์

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอานนท์ พระสาวกผู้ใกล้ชิดกับองค์พระพุทธเจ้ามากที่สุดตามพุทธประวัติ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นปลายสมัยอยุธยา หรือตอนต้นรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ที่วัดมหาธาตุยังมีพระพุทธสำคัญคือพระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์ หรือพระแก้วขาว มีขนาดเล็ก หน้าตักกว้างไม่ถึงสองนิ้ว เจ้าเมืองยโสธรคนแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประดิษฐานอยู่ภายในห้องพิเศษ การเข้าชมต้องแจ้งพระสงฆ์หรือผู้ดูแลวัด

ที่ตั้ง: ถนนวารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร