พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง จ.ยโสธร

อาคารรูปร่างคากคงสูงใหญ่สีส้มสดใสริมลำทวน (แม่น้ำทวน) ตัวเมืองยโสธร กลายเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย และตอนนี้สมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นเมื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ภายในให้ชมกันแล้วตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

บอกเล่าตำนานการสู้รบระหว่างพญาคันคากกับพญาแถน อันเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงเรื่องทางชีววิทยาเกี่ยวกับ คางคก กบ อึ่ง เขียด ในประเทศไทย และความเป็นมาของยโสธรด้านอื่นๆ แถมชั้นบนสุดบริเวณปากพญาคันคากเป็นจุดชมวิวมองเห็นเมืองยโสธรกว้างไกลอีกด้วย

ใกล้เคียงกันคือพิพิธภัณฑ์พญานาค ใช้แสงสีเสียงแสดงเรื่องราวความเชื่อของคนพื้นถิ่นทางภาคอีสานอย่างน่าสนใจ เสียเงินเพียงครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสองพิพิธภัณฑ์ เป็นจุดเช็คอินต้องห้ามพลาดของยโสธร

ที่ตั้ง: ต.ในเมือง ตัวเมืองยโสธร

เปิดวันธรรมดา 10.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. หยุดวันอังคาร

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท