วัดอัครมหาเทวดามีคาแอล (โบสต์คริสต์บ้านซ่งแย้) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

แม้ไม่ใช่ชาวคริสต์ แต่ก็ควรค่าแก่การแวะมาชมความสวยงามของวัดอัครมหาเทวดามีคาแอล หรือโบสต์คริสต์บ้านซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เพราะนี่คือโบสต์ไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดประเทศไทย

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการนับถือศาสนาคริสต์ของคนบ้านซ่งแย้ คือประมาณ 100 ปีมาแล้ว มีชาวบ้าน 5 ครอบครัวอพยพจากต่างถิ่นเข้ามาใหม่ แต่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ พวกเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงสองคนที่อำเภอป่าติ้ว เพื่อขับไล่ผีร้ายให้พ้นไป เมื่อรู้สึกดีขึ้นทั้งห้าครอบครัวจึงเข้านับถือศาสนาคริสต์ พร้อมสร้างโบสถ์แห่งแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 ช่วงแรกยังเป็นเพียงโบสต์ขนาดเล็ก ก่อนขยับขยายเรื่อยมา ปัจจุบันเป็นหลังที่ 4 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2490 ใช้เสาไม้ในการสร้างกว่า 360 ต้น กระดานหลังคามากกว่า 80,000 แผ่น รองรับคนได้มากกว่า 1,000 คน

โบสต์แห่งนี้ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกศาสนา แต่แน่นอนว่าการเที่ยวชมควรทำด้วยความเหมาะสม เคารพสถานที่และศาสนาของผู้นับถือ รวมทั้งไม่รบกวนขณะมีพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ

ที่ตั้ง: บ้านซ่งแย้ ถนน ทล.2169 (ถนนวารีราชเดช) ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธรประมาณ 40 กิโลเมตร