ภูหินปูน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

วัดป่าพุทธสถานภูหินปูน หรือวัดภููหินปูน ตั้งอยู่บนภูสูง นอกจากเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติธรรม ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและชมวิวชั้นดีอีกด้วย

เพราะมีกลุ่มหินทรายรูปทรงประหลาดตาจำนวนมากมายกระจัดกระจายบนลานหิน แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย พร้อมมองเห็นวิวอำเภอกุดชุมกว้างไกลสุดสายตา

ปัจจุบันทางวัดกำลังสร้างอาคารต่างๆ รวมถึงพระอุโบสถ ลานธรรม ซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมชาติที่สำคัญของยโสธร การเดินทางสะดวกรถยนต์ทุกชนิดสามารถขึ้นถึงด้านบนได้เลย

ที่ตั้ง:  บ้านนามน ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร เข้าจากถนน ทล.2169 ไปประมาณ 13 กิโลเมตร