ธาตุก่องข้าวน้อย อ.เมือง จ.ยโสธร

นิทานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่เป็นอย่างไร เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักหรือเคยฟังมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆ อยู่แล้ว คงไม่ต้องย้อนเล่าให้มากความ และเจดีย์เก่าแก่โบราณองค์นี้ก็เกี่ยวพันกับเรื่องเล่าปรัมปราดังกล่าว เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งซึ่งชายหนุ่มสร้างอุทิศให้แก่มารดาหลังจากกระทำมาตุฆาตครั้งนั้น

ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นช่วงสมัยปลายอยุธยา ศิลปะแบบล้านช้างผสมล้านนา ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรให้สวยงาม เป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ ร้านขายของ ลานจอดรถโดยรอบอย่างสะดวกสบาย

ทั้งนี้การเรียกชื่อให้เรียกว่าธาตุก่องข้าวน้อย ไม่ต้องเรียกพระธาตุ เนื่องจากไม่ได้ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุ หรือพระธาตุใดๆ เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิบุคคลธรรมดา (ตามความเชื่อ) เท่านั้น

อยู่ที่บ้านตาดทอง ถนนทล.23 (แจ้งสนิท) ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร