พระธาตุเรืองรอง วัดบ้านสร้างเรือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

หนึ่งในวัดต้องห้ามพลาดและน่ามาเที่ยวชมเมื่อมาถึงจังหวัดศรีสะเกษ คือ วัดบ้านสร้างเรืองและองค์พระธาตุเรืองรอง ซึ่งเป็นพระธาตุสูงใหญ่เกือบ 50 เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดย หลวงปู่ธัมมา พิทักษา เจ้าอาวาสวัดผู้เป็นชาวบ้านสร้างเรือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้มาสักการะ เพราะเห็นว่าแถบอีสานใต้ไม่มีพระธาตุ ชาวบ้านจึงต้องเดินทางไกลในการไปกราบไหว้พระธาตุที่จังหวัดอื่นๆ

องค์พระธาตุเรืองรองสร้างด้วยศิลปะผสมผสานของ ส่วย เขมร ลาว เยอ ภายในมีทั้งหมด 6 ชั้น มีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมถึงของสะสม สิ่งของเครื่องใช้โบราณ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล ช่วงฤดูฝนจะเห็นท้องทุ่งเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา

ภายในบริเวณวัดอันกว้างขวางยังเต็มไปด้วยปูนปั้นขนาดใหญ่โตมากมาย จำลองเรื่องราวของปริศนาธรรม นิทานตำนานท้องถิ่นพื้นบ้าน ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวอีสาน

ที่ตั้ง: บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เปิดให้เข้าไปด้านในพระธาตุ 6.00-18.00 น.