วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วัดซึ่งมีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่สนใจเพราะพระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์จำลองตั้งอยู่กลางสระน้ำ

โดยตัวพระอุโบสถกว้าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปตรงกลาง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมความสวยงามอยู่เสมอ

ทุกวันอาทิตย์ทางชุมชนจะจัดกิจกรรมตักบาตรหน้าพระธาตุ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันใส่ชุดท้องถิ่นมาวัดกันตั้งแต่เช้า และยังมีตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชนให้ได้เลือกของกินอร่อยๆ และสินค้าจากผู้คนในพื้นที่อีกด้วย

ที่ตั้ง: บ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมือง ห่างจากพระธาตุเรืองรอง 3 กิโลเมตร