บ้านขุนอำไพพาณิชย์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อาคารรูปทรงโบราณสีขาวสวยงามตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ เป็นที่สะดุดตาคนต่างถิ่นทุกคน ทว่าสำหรับคนพื้นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนี่คือบ้านขุนอำไพพาณิชย์ หรือตึกขุนอำไพ บ้านเก่าของขุนอำไพพาณิชย์ (ทองอินทร์ นาคสีหราช) คหบดีชาวศรีสะเกษ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 ลักษณะเป็นตึกแถวสองชั้น โดดเด่นด้วยลายปูนปั้นและไม้ฉลุประดับอย่างสวยงามตามซุ้มประตูและหน้าต่าง

หลายสิบปีก่อนอาคารหลังนี้ทรุดโทรมลงอย่างมาก แต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จนกลับมาสวยงามได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2530 ก่อนกรมศิลปากรจะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2538

ปัจจุบันบ้านขุนอำไพพาณิชย์ซึ่งดูแลโดยทายาทรุ่นต่อๆ มาเปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีษะเกษและจังหวัดใกล้เคียง

ที่ตั้ง: ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เปิดปิดเวลา: ทุกวัน 9.00-15.00 น.

โทร.087 260 5255