บึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบ้านเรา บึงละหานตั้งอยู่ในอำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ กินพื้นที่หลายตำบล เป็นแหล่งน้ำแหล่งหากินของชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไร จนกระทั่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีจุดน่าสนใจหลายส่วน

รอบบึงละหานมีการสร้างคันดินและถนนโอบล้อม บริเวณหมู่บ้านต่างๆ จะเป็นทางลาดยาง นอกจากนั้นเป็นถนนลูกรังบดแน่น รถทุกชนิดสามารถวิ่งได้

ไฮไลท์การเที่ยวรอบบึงมีหลายจุด เช่นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่บ้านมะเกลือ ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงน้ำจืดที่บ้านหนองคู สักการะเจ้าพ่อหาญคำที่บ้านละหาน และที่พลาดไม่ได้คือล่องเรือชมทุ่งบัวแดงที่บ้านดอนละนาม และบ้านมะเกลือ ซึ่งบัวแดงที่นี่จะเริ่มมีเยอะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงราวปลายเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้หากเราขับรถรอบบึงยังจะพบเห็นวิถีหลากหลายของชาวบ้านซึ่งดำรงชีวิตด้วยการเกษตร ทั้งทำนา ทำไร่ ปศุสัตว์ ประมงน้ำจืด

ที่ตั้ง : ครอบคลุมหลายตำบลในอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางสะดวกจากถนน ทล.201 ชัยภูมิ-สีคิ้ว

ติดต่อ : อบต.ละหาน 044840578 อบต.บ้านกอก 044840207