แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีแก่งหินกลางแม่น้ำมากมาย และหนึ่งในนั้นคือแก่งสะพือ แก่งหินกลางแม่น้ำมูล ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ในทุกปีเมื่อหน้าแล้งมาเยือนประมาณเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม แก่งหินที่เคยจมอยู่ใต้ลำน้าจะเผยโฉมให้เป็น กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

เพราะมีชื่อเสียงมานาน ทางหน่วยงานท้องถิ่นจึงปรับภูมิทัศน์บริเวณแก่งสะพือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะร่มรื่น มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่แวะเวียนมาชมวิวเล่นน้ำกันไม่ขาด

สำหรับชื่อแก่งสะพือ เพี้ยนมาจากภาษาของชาวส่วย (หรือชาวกวย ชาวกูย) ว่ากะไซพรืด ซึ่งแปลว่างูใหญ่ หรืออีกนัยหมายถึงพญานาคนั่นเอง

ที่ตั้ง : แม่น้ำมูล เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ติดต่อ : เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 045441115