น้ำตกชะแนน อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ตาดชะแนน หรือตาดสะแนน น้ำตกขนาดใหญ่แห่งภาคอีสาน และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความสวยงามตระการตาที่สุดของประเทศ หน้าน้ำตกเป็นลานหินทรายกว้างกว่า 100 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ผืนป่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งอีสานเหนือ

จากจุดจอดรถเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน จะต้องผ่านสะพานหินหรือจุดซึ่งลำห้วยกลายเป็นน้ำตกลอดใต้สะพานหินธรรมชาติ จากนั้นเดินเข้าไปตามเส้นทางประมาณ 800 เมตร จึงถึงน้ำตกชะแนน หากขึ้นไปด้านบนลานหิน สามารถข้ามลำห้วยไปยังแอ่งน้ำเรียกว่าวังจระเข้ และน้ำตกที่อยู่ชั้นถัดไปได้

ทางเขตฯ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักแรมแคมปิ้งบริเวณน้ำตกชะแนนได้ แต่ต้องทำหนังสือขออนุญาตจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ที่ตั้ง : หน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน บ้านภูเงิน ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

เวลาทำการ : 8.30-16.30 น.

ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 0853307211