วัดพระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

วัดพระธาตุหนองสามหมื่น เมื่อดั้นด้นมาถึงแล้วจะได้พบกับความทรงคุณค่าของโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง หรือราว 300 กว่าปีมาแล้ว

มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ผสมผสานศิลปะล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา ซึ่งคล้ายคลึงกับพระธาตุในแถบภาคอีสานและลาวหลายแห่ง นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยซุ้มทั้ง 4 ทิศที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงและปางลีลา

ส่วนช่วงออกพรรษาก็จะมีประเพณีรำผีฟ้า ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีที่จะมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญที่วัดกันอย่างคึกคักด้วย

ที่ตั้ง : ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เวลาเปิด-ปิด : 06.00-18.00 น. ทุกวัน
โทร.080 915 9819
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/Q4vBY1DbxhrSjFT77