เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนน้ำพรม ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนกลางเป็นดินเหนียว ตัวเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร

มีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและอำนวยประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

นอกจากนั้นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแห่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย บริเวณโดยรอบเขื่อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระพุทธสิริสัตตราชจำลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งซ้าย

สวนเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ตกแต่งเป็นป่าอนุรักษ์เหมาะแก่การพักผ่อน และศาลาชมวิวหลุบควน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ระดับความสูง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี ภายในมีบริการบ้านพัก ร้านอาหาร และเรือสำหรับล่องชมอ่างเก็บน้ำไว้รับรองนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

เปิดปิดเวลา: ทุกวัน 08.00-18.00 น.