พระพุทธชยันตี ชมวิวภูพานน้อย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

พระพุทธชยันตี ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ภายในวัดดอยเทพสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรสีทอง ประดิษฐานโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลจากในเมืองหนองบัวลำภู

โดยองค์พระพุทธชยันตีที่มีความสูงถึง 2,600 เซนติเมตรนี้ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงวาระครบรอบ 2,600 ปีพุทธกาล หรือก็คือ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีทั้งรูปปั้นพญานาคทอดยาวตั้งแต่ตีนเขาถึงบันไดทางขึ้นยอดเขา และวิหารโบราณที่งดงามด้วยปูนปั้นศิลปะอีสานให้ชมอีกด้วย

ที่ตั้ง : อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน