ฟ้อนภูไท สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสกลนคร

ฟ้อนภูไท จากการฟ้อนรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสำคัญทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระธาตุเชิงชุม หรือประเพณีไหลเรือไฟ สู่กิจกรรมน่ารักที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสกลนครอย่างการฟ้อนภูไท หรือฟ้อนผู้ไท ที่มีความเก่าแก่กว่า 80 ปี ในแบบสั้น กระชับ เข้าใจง่าย

โดยอาจารย์ไพรจิตร โคตรวิชัย บรมครูนาฏศิลป์ซึ่งเคยถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มาก่อน ซึ่งจะรวมทั้งได้แต่งตัวชุดดำขลิบแดงที่เป็นเอกลักษณ์ชาวผู้ไท เกล้ามวยผมสูง สวมเล็บฟ้อนที่ทำมือมาอย่างปราณีต เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขในหมู่คณะ พร้อมกับปิดท้ายวันด้วยการกินพาแลงในยามเย็น

ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. 080 750 9232