ศาลาแก้วกู่ ชมประติมากรรมฝีมือช่างท้องถิ่น อ.เมืองหนองคาย

ศาลาแก้วกู่ สร้างโดยหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ นักบวชจากฝั่งลาวซึ่งลี้ภัยมาถึงหนองคายเมื่อราว 40 ปีก่อน

โดยมีความตั้งใจจะเผยแผ่หลักศาสนาไม่ว่าจะพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ผ่านประติมากรรมฝีมือช่างท้องถิ่น ซึ่งรูปร่างลักษณะล้วนแต่เกิดจากจินตนาการของหลวงปู่โดยไม่ใช้แบบร่างใดๆ เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ พระเจ้าย่าแอใค่ พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พระราหูอมจันทร์ ตำนานการเวียนว่ายตายเกิด ฯลฯ รูปปั้นทั้งเล็กใหญ่กว่าพันชิ้นเหล่านี้ไม่เพียงสื่อถึงหลักศาสนา ตำนานและความเชื่อต่างๆ แต่ยังเป็นผลงานศิลปะที่น่าศึกษาอย่างมาก

โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นที่ลงรายละเอียดได้อย่างน่าทึ่ง เรียกว่าเดินดูไปพร้อมกับอ่านข้อความบรรยายเป็นภาษาอีสานไปด้วย ท่ามกลางบรรยากาศใกล้พลบค่ำ ก็จะยิ่งชวนให้รู้สึกถึงความขลังอย่างน่าประหลาด

ที่ตั้ง : ชุมชนสามัคคี ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

เวลาเปิด-ปิด : 08:00–17:00 น.ทุกวัน

ค่าเข้าชมสถานที่: ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

โทร. : 095 647 2111

แฟนเพจ:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064680999450

การเดินทาง : https://goo.gl/maps/mZ2QaAWQfADpFGRY9