วัดอาฮงศิลาวาส ชมแก่งอาฮง จุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด อ.เมืองบึงกาฬ

วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กับแก่งอาฮง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด หรือลึกราวๆ 200 เมตร

โดยในฤดูน้ำหลากจุดนี้จะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นน้ำวนจนได้ชื่อว่าเป็น สะดือแม่น้ำโขง ส่วนในฤดูร้อนจะปรากฏแก่งหินขึ้นมาเมื่อน้ำลด เช่น หินลิ้นนาค หินปลาเข้ ถ้ำปลาสวาย เป็นต้น

เช่นเดียวกับลักษณะโขดหินที่พบทั่วไปในพื้นที่สวนหินของทางวัดที่จัดเป็นเส้นทางให้เดินชมอย่างสวยงาม ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” มีลักษณะแบบพระพุทธชินราช ส่วนในช่วงออกพรรษา บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่มีชื่อเสียงอีกแห่งด้วย

ที่ตั้ง : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 043 873 480