ชมแม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

“โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่อำเภอโขงเจียม ก่อให้เกิดภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น้ำสองสี อันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวสาคัญของอำเภอ หากใครมาถูกฤดูกาลสามารถแวะมาชมมาเก็บภาพกันได้

แม่น้ำสองสีเช่นนี้เกิดเพราะปกติแม่น้ำโขงในช่วงน้ำเยอะจะมีสีแดงหรือสีปูน ขณะที่แม่น้ำมูลมีเขื่อนปากมูลกั้นขวาง ปล่อยน้ำเป็นเวลา ทำให้น้ำมีความใสมากกว่า ดังนั้นเมื่อถึงที่จุดแม่น้ำมูลไหลบรรจบแม่น้ำโขงจึงเกิดกลายเป็นแม่น้ำสองสีอย่างชัดเจนนั่นเอง

ฤดูกาลที่เห็นความแตกต่างของแม่น้ำสองสีที่สุดคือฤดูฝน จุดชมวิวที่ดีที่สุดอยู่บริเวณวัดโขงเจียม และยังสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวเที่ยวชมความงามสองฝั่งโขงได้ด้วย

ที่ตั้ง : วัดโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี