น้ำตกสร้อยสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หนึ่งในน้ำตกสวยเที่ยวไม่ยากของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผต.1 (สร้อยสวรรค์) จึงมีการจัดทำพื้นที่อย่างดีทั้งด้านภารกิจดูแลรักษาผืนป่า และการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชื่อสร้อยสวรรค์มาจากการที่ที่นี่มีน้ำตกสองเส้นมาบรรจบพบกันจนมีลักษณะเหมือนสายสร้อยคล้องคอนั่นเอง อย่างไรก็ตามน้ำตกทั้งสองสายไม่ได้มีน้ำสม่ำเสมอทุกฤดู ช่วงสวยงามเหมาะกับการเที่ยวชมที่สุดคือปลายฤดูฝนที่ป่าได้เก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มที่แล้ว และในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมที่นี่ยังเป็นแหล่งชมทุ่งดอกไม้ป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอีสานใต้อีกด้วย

ที่ตั้ง บ้านหนองผือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เปิด 8.30-16.30 น.

ค่าธรรมเนียมอุทยาน ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ติดต่อ อช.ผาแต้ม โทร. 045252581