วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย

วัดป่าห้วยลาด พระอุโบสถหรือศาลาเฉลิมพระเกียรติของวัดตั้งอยู่โดดเด่นงดงามบนทำเลที่เป็นมงคล มีทั้งภูคลั่งเป็นฉากหลัง และอ่างเก็บน้ำใหญ่อยู่ด้านหน้า

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสัพพัญญูรู้แจ้งฯ หรือหลวงพ่อขาว สูงถึง 19 เมตร อีกทั้งยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ พระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” มาติตตั้งด้านหน้าพระอุโบสถด้วย

นอกจากความสง่างามของพระอุโบสถ โดยรอบยังประดับด้วยประติมากรรมฝีมือวิจิตรรูปองค์เทพต่างๆ ทั้งพระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร

ที่ตั้ง : บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 093 367 7673, 042 810 664