วัดทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วัดทุ่งเศรษฐี โดดเด่นด้วยความตระการตาของ มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง

ภายในเป็นที่บรรจุพระทันต์แก้วซี่ขวาล่างของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปผิวสีดำทรงเครื่องปิดทองแบบศิลปะลพบุรี เกิดความเชื่อว่าเป็นตำแหน่งบรรจบกันของเจดีย์ 3 โลก

คือเจดีย์แห่งนี้บนโลกมนุษย์ เจดีย์จุฬามณี ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ขวาบน ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และนาคเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ซ้ายล่าง ในนาคพิภพ เรียกว่ามาสักการะที่เดียวก็ได้กราบไหว้เจดีย์ของทั้ง 3 โลกไปในตัว ส่วนบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

ที่ตั้ง : ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 080 184 2827