พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง อ.เมืองขอนแก่น

วัดหนองแวง เป็นสถานที่ตั้งของ พระมหาธาตุแก่นนคร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น มีลักษณะที่งดงาม แตกต่างจากพระธาตุที่เคยเห็นทั่วไป คือมีฐานเป็นสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 50 เมตร และมีความสูงถึง 9 ชั้น หรือกว่า 80 เมตร

ลักษณะเป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน เมื่อเข้าไปภายในจะพบกับแท่นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งส่วนอุรังคธาตุ (ส่วนอก) และส่วนอื่นๆ บรรจุในโถแก้ววางเรียงรายให้ได้สักการะบูชา

ส่วนคนที่มีกำลังขาก็ขอเชิญขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุให้ถึงชั้น 9 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด แถมด้วยวิวเมืองขอนแก่นและบึงแก่นนครจากมุมสูง

ที่ตั้ง : ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิด-ปิดเวลา : 07.00 – 17.00 น. ทุกวัน
โทร.094 519 5516
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/Q8roCrG9ZUsAoZTJ8