วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ตั้งอยู่บนยอดภูค่าว ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ความยาว 2 เมตร ที่แกะสลักบนแผ่นผานั้นมีอายุนานนับพันปี หรือสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 8 โดยกลุ่มคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ไปไม่ทัน องค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน จึงร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์ตรงนี้ขึ้นแทน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระอุโบสถไม้ สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว โดยรอบประดับลวดลายแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ ส่วนภายในประดิษฐาน พระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร ปางตรัสรู้สีทองอร่าม

ที่ตั้ง : ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 10.00-18.00 น.
โทร.096 158 7489
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/NRJ41i4bajA19DpN9