อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

สวนสาธารณะขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริง กลายเป็นลานกิจกรรม จุดพักรถ และจุดท่องเที่ยวพักผ่อนของผู้คนซึ่งเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูเวียง และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น

อุทยานไดโนเสาร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ปัจจุบันมอบให้อุทยานแห่งชาติภูเวียงเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ (แม้พื้นที่จะอยู่นอกเขตอุทยานฯ ก็ตาม) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ร้านค้าสวัสดิการ นักท่องเที่ยวสามารถเดิมชมและถ่ายรูปกับรูปปั้นไดโนเสาร์มากมายอย่างสนุกสนาน

อยู่ริมถนน ทล.2038 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น. ไม่มีค่าเข้าชม